برای ورود به درگاه ما و دسترسی به سیستم آزمون ما دستورالعمل زیر را دنبال کنید

بسته ی عضویت خود را انتخاب کنید
دکمه ی " اکنون ثبت نام کنبد" را فشار دهید
پرداخت حق عضویت با استفاده از فروشگاه آنلاین
اشتراک شما در طی 24 ساعت آینده فعال خواهد شد.

نکته: اگر از طریق قادر به پرداخت آنلاین حق عضویت نیستید می توانید شهریه را به حساب زیر به نام شرکت ما واریز فرمائید و ما را از پرداخت آگاه سازید.اشتراک شما به محض دریافت شهریه ی شما فعال می شود

Bankgiro Konto: 857-8270

price
1199 SEK
899 SEK
499 SEK