Trafikteori Online

شرکتی رسمی و ثبت شده در سوئد است با تخصص آموزش و تمرین دانش آموزان رانندگی. خدمات ما به 6 زبان (سوئدی، انگلیسی، عربی، کردی و سومالیایی) به هزاران داوطلب در سوئد ارائه می شود

دفتر مرکزی ما در شهر یونشوپینگ واقع در جنوب سوئد واقع شده است. ما همکاران و موسسات و مدارس آموزشی  متعددی در این کشور داریم.هدف اصلی ما فراهم سازی آموزش رقابتی برای تمامی داوطلبانی است که به دنبال موفقیت در آزمون های تئوری و یا عملی رانندگی هستند می باشد. تمرکز ما بیشتر بر روی مهاجرانی است که ترجیح می دهند آزمون رانندگی را به زبان خود انجام دهند